Desarrollo Económico Local. EMPRESAS Y MODELO DE DESARROLLO AVANZADO (Es) Local Economic Development. BUSINESSES AND ADVANCED DEVELOPMENT MODEL (Es) Tokiko Garapen Ekonomikoa. ENPRESAK ETA GARAPEN EREDU AURRERATUA (Es)