Desarrollo Económico Local. EMPRESAS Y MODELO DE DESARROLLO (Es) Local Economic Development. BUSINESSES AND DEVELOPMENT MODEL (Es) Tokiko Garapen Ekonomikoa. ENPRESAK ETA GARAPEN EREDUA (Es)