KRISIALDIA ETA MUNDU MAILAKO KREDITU ESKAERA

World Economic Forum
McKinsey & Company


Politikagileentzako gomendioak
Etorkizunera begira, eutsigarriak diren kreditu mailak ziurtatzeko asmoz, zortzi ekimen hauek gomendatzen dizkie azterketa honek finantza erakundeei, araugileei eta politikagileei:
a. Kreditu eutsigarriaren kontzeptua araugintzarako plangintzan ezarri.
b. Kontabilitate praktika normalizatuak landu, gardentasuna handitzeko eta finantza publikoak zehaztasunez ebaluatzeko.
c. Mailegu hartzaileen erantzukizuna sustatu, finantz prestakuntzaren bidez.
d. Honen beharra dagoen tokiko esparruetan (ETEak) kreditu maila sustatu, dagozkien tresnen bidez.
e. Mundu mailako kreditu mailen eta sistema osoaren maileguen iraunkortasunaren jarraipena, erakunde bakar baten eskuetan utzi.
 f. Bankuek duten arrisku gosea, eutsigarriak diren kreditu mailekin lerrokatu.
g. Finantza erakundeen berrikuntza sustatu, mundu mailako etorkizuneko kredituen beharrak segurtasunez asetzeko gai diren tresna berriak garatuz.
 h. 2020 urterako kapital merkatu eraginkor eta sakonak garapen bidean dauden ekonomietan lortzeko helburuak ezarri.

EKAI Center:
Davoseko WEFaren azken bileran erreferentzia moduan erabili zen txosten hau.
EKAI Center ez dator bat azterketa honen oinarrizko tesiarekin, baina interes handiko dokumentua da, erabiltzen duen sistematika eta eskaintzen duen informazioagatik.

Gehigarria: Testu osoa (ingelesez):