Inorentzea, kogestioa eta autogestioa euskal industrian: zenbait apunte

Inorentzea, kogestioa eta autogestioa euskal industrian. Zenbait apunte