EKAI Center EITBko Azpimarran. Euskal sindikatuak, Grezia, Europako Banku Zentrala, Osasuna.