Euskal Herriko toki garapen eredua (II): Enpresa txikiak