Desarrollo Económico Local. MODELOS DE DESARROLLO CUANTITATIVO Y CUALITATIVO (Es) QUANTITATIVE AND QUALITATIVE DEVELOPMENT MODELS (Es) GARAPEN EREDU KUANTITATIBO ETA KUALITATIBOAK (Es)