MERCADO E INTERVENCION PUBLICA EN CHINA (Es) MARKET AND GOVERNMENT INTERVENTION IN CHINA (Es) MERKATU ETA ESKUHARTZE PUBLIKOA TXINAN (Es)