Políticas Anti-Crisis en España. 1900 MILLONES PARA ESPAÑA (Es) Anti-Crisis Policy in Spain. 1900 MILLION FOR SPAIN (Es) Krisiaren Aurkako Politikak Espainian. 1900 MILIOI ESPAINIARENTZAT (Es)