SOBRE EL PAPEL DEL BANCO EUROPEO DE INVERSIONES (Es) ON THE ROLE OF THE EUROPEAN INVESTMENT BANK (Es) EUROPAKO INBERTSIOETARAKO BANKUAREN EGITEKOAZ (Es)