Lanerako eskubidearen ikuspegitik, malgusegurtasun politikek izan duten eragina aztertzen da dokumentu honetan, politika hauen eraginkortasunaz eta etorkizunean izan beharreko ildo politikoez ere badihardu.