Euskararen inguruko politiken gainean (I): behar orokorrak