Tokiko Ekonomi Garapena. DIBERTSIFIKAZIORAKO ESTRATEGIAK (Eus) Local Economic Development. DIVERSIFICATION STRATEGIES (Basque) Desarrollo Económico Local. ESTRATEGIAS DE DIVERSIFICACIÓN (Eus)