Cómo Financiar las Políticas Anti-Crisis en Euskadi. POLITICA MONETARIA Y BCE (II) (Es). How to finance the Basque anti-crisis policy. MONETARY POLICY AND ECB (II) (Es) Nola finantz ditzakegu krisiaren aurkako politikak. DIRU POLITIKA ETA EBZ (II)