Bizkaiko merkataritzaren lehia hobetzeko Kutxabank-aren eta Cecobi-ren arteko kolaborazio akordioa (Es)

26112012 Convenio Cecobi