GIPUZKOAREN EKONOMI GARAPENA: BERRIKUNTZA SISTEMAZ II