¿TODO PARA SALVAR EL EURO? (Es) WHATEVER TO SAVE THE EURO? (Es) EDOZER EUROA SALBATZEKO? (Es)