Teknologian intentsiboak diren enpresen jokaera: Euskal Herriko parke teknologikoen zentroa


Artikulu hau 6 zatitan banatua dago. Sarrerari jarraituz, teknologian intentsiboak diren enpresa batean baliabideek zein eragin duten deskribatzen da, enpresa barruko eta kanpoko ikuspuntuak kontutan hartuz. Ikuspuntu hauetako bakoitza 2. eta 3.ataletan aztertua izango da, hurrenez hurren. Laugarren sekzioan, azterketa hau aurrera eramateko erabili dituzten metodologiak azaltzen dira. Proba estatistikoen emaitzak 5.atalean agertzen dira eta azkenik, artikulua ondorio eta gomendioekin amaitzen da.