Enpresa eta zentro teknologikoen arteko lankidetza euskal politika teknologikoan


Artikulu honen helburua politikaren eragina (bereziki enpresa eta zentro teknologikoen lankidetzari dagokiona) ea enpresak teknologiaz hornitzeaz baldintzatua dagoen ebaluatzea izango da. Honetarako, hurrengo epigrafeetan ondorengo gaiak jorratzen dira: hasteko, patroi teknologikoak deskribatzen dira enpresa euskaldunen artean; eta amaitzeko,  egiaztatzen saiatuko da enpresa eta zentro teknologikoen arteko lankidetzak patroiaren funtzioan forma ezberdinak hartzen dituen.