Berrikuntza Nafarroan


Artikulu honek, Nafarroako berrikuntzaren inguruko hausnarketak eta datu enpirikoak batzen ditu. Hasteko, berrikuntza zein garrantzitsua den azaltzen da Nafarroako ekonomiaren lehiakortasunerako. Ondoren, datu kuantitatibo batzuk argitara ematen dira Nafarroako berrikuntzaren ahalegina adierazten dutenak. Honetaz aparte, hausnarketa batzuk gaineratzen dira kanpoko eta barneko faktore ezberdinen inguruan, zeintzuk eragina izan duten Nafarroako jarduera berritzailearen hazkundean. Amaitzeko, ondorio garrantzitsuenak deskribatzen dira.