SOBRE LA SOLVENCIA DE KUTXABANK (Es) ON THE SOLVENCY OF KUTXABANK (Es) KUTXABANKEN KAUDIMENAZ (Es)

http://db.tt/HWvwcF7q