BRUSELAKO GAILURRA ETA BANKU SEKTOREA (Espainieraz)